Optimalisatie Monitoring Natuurontwikkelingsprojecten [=OptMoNa] 2003-2005 : verankering en kennisuitwisseling

Datum rapport
1 december 2004
Auteurs
Gerritsen, H., Jonge, J. de, Reeze, B.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. de Jonge, H. Gerritsen, B. Reeze
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
60 p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2004.224X)
Uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, hoofddirectie
Documentnummer
267424