Verlopend tij : Oosterschelde, een veranderend natuurmonument

Doel van dit tweede Oosterschelde bekkenrapport is om de toestand van het watersysteem te beschrijven en deze in de context van de historische ontwikkeling, de beleids- en beheersdoelstellingen en de (inter)nationale regelgeving te plaatsen. Het eerste deel van het rapport is van algemene aard en geeft aan welke wettelijke, beheers- en beleidskaders voor de Oosterschelde relevant zijn. Hierna volgt een integrale gebiedsbeschrijving, waarbij is ingegaan op de historische en morfologische ontwikkelingen, de effecten van de Deltawerken en het veranderende gebruik van de Oosterschelde. Het tweede deel van het rapport schetst de ontwikkelingen aan de hand van thema's en specifieke natuurwaarden; zandhonger, biodiversiteit en exoten, draagkracht en schorren, zeegras, vissen en zeehonden. De synthese gaat in op de betekenis van de geschetste ontwikkelingen in de context van wettelijke, beleids- en beheersdoelstellingen en welke aandachtspunten voor het toekomstige beheer hieruit voortvloeien.

Datum rapport
1 december 2004
Auteurs
Berrevoets, C., Consemulder, J., Geurts van Kessel, A.J.M., Haas, H., Jong, D. de, Kater, B., Lefevre, F., Maldegem, D. van, Male, C. van der, Pagee, H. van, Prins, T., Schouwenaar, B., Stikvoort, E., Twisk, F., Wattel, G., Wetsteyn, B., Withagen, L.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A.J.M. Geurts van Kessel, C. Berrevoets, J. Consemulder, D. de Jong, B. Kater, D. van Maldegem, T. Prins, E. Stikvoort, F. Twisk, B. Wetsteyn, L. With...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
82 p. 
ill.
CD-ROM
Rapport RIKZ/2004.028
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Met lit. opg.
ISBN 9036934583
Documentnummer
265926 CD300 CDR