Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren

Datum rapport
1 januari 1943
Auteur
J. van Veen
Uitgever
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)].
Annotatie
151 p.
Met 58 bijl.
Documentnummer
261823