Nota betreffende eene normaliseering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

Datum rapport
1 januari 1941
Auteur
[J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Uitgever
RWS, BER.
Annotatie
29 p.
Met 3 bijl.
Bijlage 1 ontbreekt
Documentnummer
261488