Baggeren en storten in de Westerschelde : een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk

Doel van de studie was het verloop van het onderhoudsbaggerwerk zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen, de inzichten rond de processen van aanzanding van drempels in kaart te brengen en dit alles te analyseren. Geeft algemene informatie over het baggerwerk in de Westerschelde ten behoeve van het verbeteren van de vaarweg in de afgelopen 80 jaar. Schetst de kennis en inzichten ten aanzien van het onderhoudsbaggerwerk uit de bestaande literatuur en de discussie over de wijze waarop de voorspelling van de toename van het onderhoudswerk als gevolg van de tweede verruiming is gemaakt. Beschrijft in detail en analyseert verder het verloop en grootte van het onderhoudsbaggerwerk tussen 1955 en 2001en gaat tot slot in op het verloop van het storten.

Datum rapport
1 juni 2003
Auteurs
Kornman, B.A., Liek, G.J., Schippers, H.K.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); B.A. Kornman, G-J. Liek; H.K. Schippers
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
60 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB/2002.840X
Opdracht uitgevoerd in het kader van het project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE), binnen het project Zeekennis
Met lit. opg.
Documentnummer
330422