Monitor snelheid 2021 : ontwikkeling van snelheden op vaste meetpunten op gemeentelijke, provinciale en rijkswegen

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt ingezet op proactief Verkeersveiligheidsbeleid gestuurd op basis van risico-indicatoren. In dit plan is Veilige snelheid aangemerkt als een van de risico-indicatoren, ook wel ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s). 
Deze monitor volgt de risico-indicator Veilige snelheid die door het Kennisnetwerk SPV en in Europees verband is gedefinieerd. Het is echter (nog) niet goed gedefinieerd is welke snelheid veilig’ is. De Monitor kijkt daarom naar de opvolging van de snelheidslimiet in plaats van de opvolging van de veilige snelheid. Met het inzicht in gereden snelheden kunnen overheden, in combinatie met andere risicofactoren, afwegen of, waar en welke maatregelen nodig zijn. 
Op basis van minuutgemiddelde snelheden die zijn gemeten op een steekproef uit meetlussen op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen is een landelijk beeld gegeven van de ontwikkeling van bovengenoemde risico-indicator.

Datum rapport
3 november 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat WVL. Uitgevoerd door W. van Loo (NDW) en M. Hovestad (NDW). Met bijlage: Notitie V85 2021 : een bijlage bij de Monitor Snelheid 2021 over de ontwikkeling van de V85