Perceptie van de Nederlandse burger over de milieutoestand van de Noordzee : kwantitatief onderzoek naar de percepties en (niet-)monetaire waardering van de goede milieutoestand van de Noordzee

In dit onderzoek worden de resultaten gepresenteerd van een enquête onder het Nederlandse publiek over hun kennis van, betrokkenheid met en financiële bereidheid om bij te dragen aan de goede milieutoestand (GES) van de Noordzee. De resultaten zijn verkregen door ongeveer 400 respondenten een online enquête over de milieutoestand van de Noordzee te laten invullen. De enquête richt zich op drie descriptoren die van belang zijn met betrekking tot het behalen van GES in de Noordzee: Biodiversiteit, Onderwatergeluid en Zwerfvuil. Het doel van deze studie is om bij te dragen aan de sociaaleconomische analyse die momenteel wordt uitgevoerd ten behoeve van de actualisatie van de Initiële Beoordeling als onderdeel van de verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Datum rapport
30 juni 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat, Vrije Universiteit, IVM Institute for Environmental Studies. Onderzoeksproject ERM. Begeleiders Rijkswaterstaat: R. van der Veeren en X. Keijser. Met Engelstalige versie: Dutch public perceptions of the state of the North Sea : quant...