Inventarisatie H2-tankoplossingen : voor de afval- en reinigingsbranche

Het wagenpark in de afval- en reinigingsbranche is divers: afvalinzamelingsvoertuigen, vrachtwagens, veegmachines, zware bedrijfsvoertuigen N2 en lichte bedrijfsvoertuigen N1. Uitstootvrij rijden kan worden bereikt door de inzet van waterstof- en batterij-elektrische voertuigen. De inzet van waterstof ligt het meest voor de hand voor vuilnis- en vrachtwagens en veegmachines vanwege het hoge energieverbruik per shift. Wanneer er FCEV voertuigen worden inzet, is een H2-tankinfrastructuur noodzakelijk.

Datum rapport
12 januari 2022
Uitgever
EVConsult. [Convenant MinIenW met meerdere partijen]