Circulair ontwerpen in het MIRT-proces : handelingsperspectieven voor beleidsmakers, adviseurs, ontwerpers en beheerders

Om de transitie te maken naar een circulaire economie in 2050, moeten circulaire (ontwerp)principes een integraal onderdeel worden van het ontwerpproces en besluitvorming in RWS werkprocessen. In hoofdstuk 2 wordt het belang van Circulair Ontwerpen in de GWW nader toegelicht. Echter, het toepassen van principes van de circulaire economie in de GWW staat nog in de kinderschoenen. Het doel van deze handleiding is om inzicht te geven in het toepassen van circulaire ontwerpprincipes in GWW-projecten en handelingsperspectieven te bieden om per MIRT-fase randvoorden hiervoor te creëren. Ontwerpers staan aan het begin van een levenscyclus van een object en leggen daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden vast. Een niet circulair ontwerp wordt nooit circulair beheerbaar of sloopbaar. Des te belangrijker is het om aan het begin van ontwerpproces goed na te denken over het ontwerp voor de huidige en toekomstige levenscycli. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerpproces worden vastgelegd in de eerste fases van het MIRT-proces. Het is belangrijk om te voorkomen dat hier (on)bewust keuzes worden gemaakt die circulair ontwerpen en bouwen belemmeren. Daarnaast zijn er generieke randvoorwaarden die door de organisatie kunnen worden gecreëerd.

Datum rapport
20 april 2018
Auteurs
Dijcker, R., Schepers, O.
Auteur
R. Dijcker, O. Schepers ; Witteveen+Bos
Uitgever
Witteveen en Bos.
Annotatie
32 p.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
778188