Houten verkeersbruggen : kennis en ervaringen

Om de mogelijkheden van hout in verkeersbruggen in kaart te brengen, is in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van houten verkeersbruggen in Europa en is middels een aantal interviews een indruk van de markt in Nederland gevormd. In dit rapport worden 40 bruggen gepresenteerd met enkele kerngegevens. Vooral in 'houtlanden' zoals Noorwegen, Zweden, Duitsland en Zwitserland wordt hout structureel toegepast. Opvallend is dat vrijwel overal gebruik gemaakt wordt van gelamineerd naaldhout. Om de levensduur van de draagconstructie te vergroten wordt deze veelal gedeeltelijk of volledig beschermd. Dat kan door de constructie onder het wegdek te plaatsen of door het gebruik van afdekkers van hout of zink.
In Nederland komen houten verkeersbruggen in beperkte mate voor. Afgezien van talloze verkeersbruggen met een kleine overspanning, zijn er enkele grotere verkeersbruggen in Groningen en Friesland bekend. Uit interviews met bruggenbouwers blijkt zij houten verkeersbruggen in Nederland wel haalbaar achten. De opschaling van nu gangbare houten bruggen naar grotere verkeersbruggen is in feite geen principiële verandering. De constructie moet in staat zijn zwaardere belastingen en hogere verkeersintensiteiten te kunnen opvangen. Voor een goede levensduur in het Nederlandse klimaat is een goede detaillering/materialisering essentieel. De voorbeelden van een beschermde brugconstructies in dit rapport kunnen daarbij inspireren. In het kader van de aanbesteding geven de bouwers aan dat het aanbesteden van een brugontwerp, eventueel in bouwteamverband, essentieel is. In een standaard design&construct-aanbesteding is de inspanning om een houten ontwerp aan te bieden een te grote en risicovolle investering. De bereidheid om aan een ontwerp in hout mee te doen is door diverse bouwers nadrukkelijk uitgesproken.

Datum rapport
26 juli 2020
Auteurs
Eckeveld, A. van
Uitgever
Innovita Advies en Projectbegeleiding. Onderzoek uitgevoerd door Innovita Advies en Projectbegeleiding, in opdracht van Rijkswaterstaat.