De ecologie van de zandige kust van Nederland : inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone

Geeft een eerste inventarisatie van het voorkomen van organismen in de zandige bodem van strand en brandingszone langs de Nederlandse kust. Het verloop van de inventarisatie en de vele innovatieve aspecten die daarbij opdoken, geven aan dat ecologie een sleutelrol speelt in het komen tot succesvol kustbeleid en beheer.

Datum rapport
1 september 2004
Auteurs
Janssen, G.M., Mulder, S.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); G.M. Janssen, S. Mulder
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
103 p. 
bijl., ill.
DVD met korte film 'Strand is meer dan zand'
Artikel 'Strand is meer dan zand' (zoutkrant nr. 3, sept. 2004)
Rapport RIKZ/2004.033
Binnen het kader van het programma "De ecologie van de zandige kust van Nederland" is tevens verschenen het rapport 'De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden' (RIKZ/2004.005)
Met lit opg.
Met samenv. in het Engels
Documentnummer
258589