Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat? : lunchlezing PIM en KOSMOS

Datum rapport
2 april 2007
Auteurs
Bakker, J.
Auteur
J. Bakker : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)
Uitgever
RWS, BD.
Documentnummer
366249