Data gap analyse CE : benodigde en beschikbare data voor circulaire economie indicatoren : rapportage 1

In de data gap analyse zijn in totaal 29 databronnen onderzocht die door RWS en haar ketenpartners (grondstoffenleveranciers, asfaltcentrales, (sloop)aannemers, het Landelijk Meldpunt Afval en afvalverwerkers) worden gebruikt en die relevant kunnen zijn voor het meten van de SLA-PIN’s. De focus ligt daarbij op verbeterde data-uitwisseling en gebruik van bestaande databronnen van RWS of ketenpartners voor het transitiepad wegverharding.

Datum rapport
2 november 2021
Auteurs
Klamer, E., Wortmann, C.
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)