Duurzaamheid in het Reevesluis complex : 1e tussenstand

In het begin van het jaar 2017 is aan het projectteam gevraagd om te onderzoeken wat er nog aan duurzaamheid kan worden toegevoegd. In de periode vanaf ongeveer februari 2017 is dit onderzocht. Met behulp van een team van deskundigen en beheerder heeft het project (opdrachtgever en opdrachtnemer) dit in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een pakket maatregelen op het gebied duurzaamheid, energieneutraliteit, klimaat, energie en circulaire economie. Dit document betreft het concreet uitgewerkte voorstel ter besluitvorming.

Datum rapport
15 januari 2018
Auteurs
Beekmans, C., Ransijn, M.
Auteur
Marjolijn Ransijn en Cor Beekmans ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
786613