Circulair sturen op hoogwaardig hergebruik van toegepaste en toe te passen materialen : circulair sturen op hoogwaardig hergebruik

In dit onderzoek zijn de belangrijkste bouwgrondstoffen die door RWS zijn of worden toegepast in beeld gebracht en is onderzocht in hoeverre het gebruik van deze bouwgrondstoffen in de toekomst circulair zal zijn. In totaal zijn 34 bouwgrondstoffen onderzocht, waarvan er in de huidige situatie 11 als kritisch t.a.v. circulair hergebruik zijn geïdentificeerd omdat ze in de toekomst niet gerecycled kunnen worden, de specifieke eigenschappen bij recycling verloren gaan of ze de recyclingmogelijkheden van andere materialen onder druk zetten. Het betreft de volgende bouwgrondstoffen: koperslakken, loodslakken, zinkassen, fosforslakken, oude mijnsteen, oude AVI-bodemas, AVI-vliegas, nieuwe AVI-bodemas, geotextiel, bitumen en cement. Dit onderzoek geeft generieke aanbevelingen en specifieke adviezen voor elk van deze bouwgrondstoffen.

Datum rapport
13 april 2018
Auteurs
Dijk, E. van
Auteur
E. van Dijk ; Royal HaskoningDHV
Uitgever
Royal HaskoningDHV.
Annotatie
74 p.
ill., bijl.
Klant:
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: I&BBF7162R001F1.0
Versie: 1.0/Finale versie
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
790465