Het Noordzeekanaal in cijfers anno 2004 : een kwantitatieve beschrijving van de historie en huidige eigenschappen van het kanaal, zijkanalen, havens en kunstwerken

Het doel van dit rapport is het bijeenbrengen van zoveel mogelijk beschikbare, relevante achtergrondinformatie over het Noordzeekanaal. Hierbij ligt de nadruk op het verzamelen van informatie zonder dat deze informatie wordt geïnterpreteerd. De verzamelde informatie bestaat uit meetresultaten van zowel recent als historisch onderzoek (al dan niet eerder beschreven) en gegevens uit diverse eerder gepubliceerde rapporten. Voor het opstellen van dit rapport is geen nieuw onderzoek uitgevoerd. Het rapport is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met (het beheer van) het Noordzeekanaal. Hierbij wordt met name gedacht aan de medewerkers van de afdeling AN van Rijkswaterstaat Directie Noord- Holland. In het rapport komen verschillende aspecten van het Noordzeekanaalgebied aan bod, zoals waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, waterbodems, emissies en handhaving.

Datum rapport
1 januari 2004
Auteurs
Brouwer, M.T., Hartgers, E.M., Klaveren, A. van, Schobben, J.H.M., Serné, M.C., Stoppelenburg, D.A., Zindler, J.A.
Auteur
J.A. Zindler, M.T. Brouwer, E.M. Hartgers, A. van Klaveren, J.H.M. Schobben, M.C. Serné, D.A. Stoppelenburg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (RWS, NN)
Uitgever
RWS, NH.
Annotatie
138 p.
Rapport ANW-04.04
Documentnummer
822208