Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas

Bespreekt de waterstaatkundige toestand waarbij verondersteld is dat de Oude Maas is afgesloten. Geeft de veranderingen aan die verkregen zijn uit berekeningen.

Datum rapport
1 januari 1953
Auteur
H.J. Stroband; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
[75] p.
bijl., tab.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1953.)15
Documentnummer
253261