Waterkrachtcentrales versus vis in de Nederlandse Maas : prioritaire soorten voor bescherming tegen mortaliteit door turbinepassage

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Bakker, H., Kranenbarg, J.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Kranenbarg, H. Bakker
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
71 p. 
bijl., fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2002.217x)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Documentnummer
129274