Stromend habitat en connectiviteit in de Maas

De huidige toestand voor macrofauna en vis in de Maas is nog niet op orde. Hierbij spelen de beperkte beschikbaarheid van stromend habitat en de connectiviteit voor vis (vispasseerbaarheid) een grote rol. 

In dit rapport zijn de mogelijke maatregelen voor het verbeteren van de connectiviteit en stromend habitat in de Maas in beeld gebracht. Hierbij is eerst de huidige ecologische toestand voor macrofauna en vis weergegeven en het proces waar deze toestandsbeoordeling op is gebaseerd.
Vervolgens is de huidige toestand met betrekking tot stromend habitat en connectiviteit voor vis beschreven: wat is de huidige situatie? Hoe staat het er nu voor met het stromend habitat en de connectiviteit? Vervolgens zijn alle mogelijke maatregelen verkend om stromend habitat en connectiviteit te verbeteren in de Maas.
Ten slotte zijn hieruit enkele maatregelen geselecteerd die goed uitvoerbaar zijn in de derde tranche voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Datum rapport
29 september 2021
Auteurs
Claus, M., Haye, M. de la, Hop, J., Kessel, N. van, Reeze, B., Vriese, F.T., Winden, A. van
Uitgever
ATKB. In opdracht van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO). Contactpersoon RWS: Omvlee, P,K., Wezenberg, S.
Documentnummer
Kenmerk: 20200920/rap01