Nota omtrent de mogelijkheid van een zoute kwel uit zeer groote diepte in het IJsselmeer

Verklarend onderzoek naar het voorkomen in diepere lagen van hoge zoutgehalten in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer op basis van bodemkundige waarnemingen.

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Dienst (RWS, ZZW); J.P. Thijsse
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW).
Annotatie
18 p.
(Nota / ZZW ; 116)
Documentnummer
47628