Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat : inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren

Datum rapport
1 december 2020
Auteurs
Gogh, I. van, Haterd, R.J.W. van de, Torenbeek, R.
Uitgever
Bureau Waardenburg i.s.m. Torenbeek Consultant. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
20-291