Die zoeken we op! : beschermde planten en dieren in beeld

Geeft een overzicht van de plant- en diersoorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet en die aanwezig kunnen zijn in het natte en droge beheergebied van Rijkswaterstaat. Het is een hulpmiddel om zowel vanachter het bureau als in het veld beschermde planten en diersoorten te leren herkennen.

Datum rapport
1 juni 2010
Auteurs
Backx, J., Sluik, R.
Auteur
J. Backx, R. Sluik; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Expertisecentrum Natuurwetgeving
Uitgever
RWS.
Annotatie
166 p.
Ill.
Documentnummer
412462