Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitsche waddenkust (annexatie kwestie)

Datum rapport
1 januari 1946
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
4 p.
ill. ; 30 cm
Met 3 bijlagen
Documentnummer
231607