Handboek verkeersborden

Handleiding voor de toepassing en plaatsing van verkeersborden, bedoeld voor een ieder die betrokken is bij het beheer, het onderhoud en het ontwerp van wegen. Het handboek bestaat uit drie gedeelten. Deel 1 geeft algemene informatie over verkeersborden (toepassing, plaatsing, uitvoering, onderborden). Deel 2 behandelt de verkeersborden per categorie, waarbij de volgende indeling is aangehouden: afbeelding ; de betekenis van het bord volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) ; een tabel met informatie over plaatsing of verwijdering krachtens een verkeersbesluit, zonale toepasbaarheid, en eigenschappen van het retroreflecterend materiaal ; de letterlijke tekst van de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) ; de toepassingsmogelijkheden van het bord. In deel 3 zijn voorbeelden opgenomen van verschillende situaties met verkeersborden.

Datum rapport
1 januari 1993
Auteur
[Hofstra Verkeersadviseurs]
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS).
Annotatie
175 p.
ill. ; 30 cm
Met lit. opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Regionale Directies. Projectbegeleiding Werkgroep Handboek Verkeersborden [voorz. H.J. Timmer]
Update via website
Documentnummer
73576