Monitoringrapportage pilot Schoon Belonen : resultaten 2016-2017

Een coalitie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen, VNG en Natuur & Milieu is aan de slag gegaan met al opgedane ervaringen met beloningsystemen voor de inzameling van kleine PET-flesjes en blikjes om deze vervolgens te vertalen naar een landelijke aanpak. Rijkswaterstaat is als onafhankelijke en deskundige partij gevraagd de nulmeting en de verdere monitoring uit te gaan werken, de pilots twee jaar te volgen en eind 2017 te rapporteren over de geconstateerde effecten. Met deze Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen geeft Rijkswaterstaat inzicht in de uitgevoerde monitoringactiviteiten en de geconstateerde resultaten van de verschillende pilots.

Datum rapport
23 november 2017
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
87 p. 
ill.
ISBN 978949175017-5
Documentnummer
767280