Nieuwe onderzoeksmethoden bouwmaterialen : relevant voor circulair gebruik door Rijkswaterstaat

In dit rapport worden een aantal nieuwe onderzoeksmethoden, oftewel, niet-destructieve technieken in beeld gebracht die mogelijk relevant zijn voor hergebruik en recycling van bouwproducten van RWS aan het eind van hun levensduur. Relevante bouwmaterialen die hier aan bod komen zijn beton, metalen en composieten.

Datum rapport
22 december 2016
Auteurs
Hofstra, U., Klarenaar, W.
Auteur
W. Klarenaar, U. Hofstra ; SGS INTRON
Uitgever
SGS INTRON.
Annotatie
11 p.
tab.
Eindrapport
Rapportnr. A890200/R20160335/ILa
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
790462