Rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 8e District omtrent den toestand en de middelen tot verbetering van den Krommen Rijn, naar aanleiding van de opmetingen en waterpassingen, gedaan in het jaar 1863

De Kromme Rijn is de hoofdafwatering van de zuidoostelijke hoek van de provincie Utrecht. Het water van een gedeelte van deze landstreek loost onmiddelijk op de Kromme Rijn, terwijl het water van andere gedeelten door middel van weteringen, die op deze rivier uitkomen, wordt afgeleid.

Datum rapport
23 mei 1864
Auteurs
Reede van Oudtshoorn, W.C.P. baron van
Auteur
W.C.P. baron van Reede van Oudtshoorn ; 8e District van den Waterstaat
Uitgever
8e District van den Waterstaat.
Annotatie
57 p.
Met bijlagen 1-6 bevattende opgaven omtrent het verhang, de bruggen, de waterstanden en de peilschalen
(Waterstaat ; No. 918)
8e District
Documentnummer
402227