Kustgenese 2.0 - Integrale synthese : belangrijkste conclusies uit drie jaar onderzoek naar de langetermijnkustontwikkeling (2017 - 2020)

Dit rapport vat het gehele Kustgenese 2.0 onderzoek samen, dat door Deltares is uitgevoerd over de periode februari 2017 tot maart 2020. Drie thema's worden behandeld: (1) de zeewaartse begrenzing van het kustfundament, (2) de sedimentbehoefte van het kustfundament in relatie tot zeespiegelstijging en (3) de mogelijkheden van suppleties bij buitendelta's.

Datum rapport
29 april 2020
Auteurs
Elias, E., Grasmeijer, B., Nolte, A., Oeveren-Theeuwes, C. van, Oost, A., Spek, A.J.F. van der, Tonnon, P.K., Wang, Z., Werf, J. van der
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
1220339-009-ZKS-0008