Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom: Projectrapport voor Rijkswaterstaat WVL – 2021

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving). Het is gericht op het verkennen van akoestische sensoren voor het monitoren van (macro)plastic in de waterkolom. De uitkomsten dragen bij aan de eventuele ontwikkeling van technieken voor het meten en monitoren van onderwaterplastics.

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de potentie van akoestische sensoren om de plastic-concentratie in de waterkolom van rivieren automatisch te monitoren. Hierbij is het de ambitie om een zo volledig mogelijk overzicht te generen van beschikbare technieken met bijbehorende voor- en nadelen.

De praktijktest is uitgevoerd in een semi-realistische omgeving: het betreft een openluchtbassin waar het slootwater in hoogte kan worden gecontroleerd. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat onderwaterplastics gemonitord kunnen worden met sonar. Deze techniek wordt al veelvuldig toegepast voor andere doeleinden zoals het monitoren van vismigratie, het bepalen van rivier afvoeren, sedimenttransport en het inmeten van rivierbodems. Dit en voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat onderwaterplastics kunnen worden gedetecteerd met sonar. De mate waarin dit kan is afhankelijk van zowel object-eigenschappen als omgevingsfactoren.

Het selecteren van een akoestische techniek voor onderwaterplasticmonitoring is afhankelijk van de weging van verschillende criteria.

Het opgestelde selectiemodel kan worden gebruikt als handvat én richting voor het uitvoeren van (vervolg)onderzoek. Het gebruik van technieken die al veelvuldig worden ingezet - zoals ADCP’s of multibeam sonar – kan na het ontwikkelen van een plasticdetectiemethode direct een groot meetnetwerk bieden.

Datum rapport
1 november 2021
Auteurs
Broere, S., Buschman, F., Vaart, A. van der, Vries, R. de
Uitgever
Deltares (etc.). In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL). [Het Exceldocument kan worden opgevraagd bij RWS, WVL]
Documentnummer
Projectnummer: 2021-RWS-002