Aanbevelingen ventilatie van verkeerstunnels

Legt de uitgangspunten en functionele eisen voor de ventilatie vast en beschrijft recente inzichten op het gebied van ontwerp en dimensionering van ventilatie. Daarbij is aandacht besteed aan verschillende soorten mechanische ventilatiesystemen, maar ook aan natuurlijke ventilatie. Naast het ontwerp van ventilatiesystemen wordt ook ingegaan op de bediening van de systemen en aspecten als onderhoud en beheer. Om te kunnen beoordelen of een geleverde ventilatie-installatie aan de gestelde eisen voldoet, zijn uitgangspunten voor garantiemetingen opgenomen.

Datum rapport
1 januari 2006
Auteurs
Fournier, P., Huijben, J.W., Rigter, B.P.
Auteur
J.W. Huijben, P. Fournier, B.P. Rigter (etc.); Steunpunt Tunnelveiligheid, Kennis- en adviescentrum veiligheid ondergrondse en overkapte infrastructuur
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD).
Annotatie
192 p. 
bijl., ill.
Met lit.opg.
ISBN 9036900018
Documentnummer
344930