Eindrapportage Bronaanpak zwerfafval oeveraanpak: Zwerfafvalproblematiek op rivieroevers en uiterwaarden bij de bron aanpakken

In het kader van het Microplasticprogramma heeft Rijkswaterstaat pilots uitgevoerd gericht op het aanpakken van de bronnen van plastic afval op rivieroevers. Recreanten langs rivieren zijn de grootste bron van afval dat op rivieroevers ontstaat. Daarom testten we op vier pilotlocaties gedragsmaatregelen om zwerfafval dat door recreanten en vissers ontstaat te verminderen. In Kampen, Wageningen, Nijmegen en Roermond werd het probleem samen met betrokken stakeholders, gemeenten, natuurbeheerders en de RWS regio, opgepakt. In deze rapportage zijn de methodiek en de onderzoeksresultaten terug te vinden.

Datum rapport
1 december 2020
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS), Dijksterhuis & van Baaren (D&B). Met samenvatting in het Nederlands en Engels