De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer

Datum rapport
1 januari 1919
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (ZZW)]
Uitgever
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)].
Annotatie
[12 p.]
(Nota / ZZW ; nr. 1)
Documentnummer
52523