Veranderingen in het zeegat van het Vlie en der aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling

Bevat: Geschiedkundige beschrijving over het zeegat van het Vlie; De zandrijkdom van het zeegat; Beschrijving van de kustlijn van Vlieland en Terschelling; Vergelijking van de op de kaarten waargenomen veranderingen van het zeegat met de metingen van 1933/1934 en de invloed van de afsluiting van de Zuiderzee.

Datum rapport
1 januari 1935
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH) Arrondissement Hoorn]; [J. van Veen
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH).
Annotatie
81 p.
fig., tek., bijl.
Met 22 bijl.
Met lit. opg.
Documentnummer
46230