Nationale Visie Kust : kompas voor de Kust

Deel I is bestuurlijke koers van de Nationale Visie Kust. Deel II is het bijbehorend visiedocument waarin de onderbouwing, de afwegingen, de toelichting en de uitvoeringsagenda staan met een overzicht van acties om de visie te realiseren. De Nationale Visie Kust is in het kader van het Deltaprogramma opgesteld. De visie is het resultaat van goed samenwerken tussen de kustgemeenten, de kustwaterschappen, de kustprovincies en de rijksoverheid met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Nationale Visie Kust geeft richting aan het samengaan van duurzame en langetermijnveiligheid van de kust met ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de kustzone. Bestaat uit een brochure: Kompas voor de kust Bestuurlijke Keuzes En de Nationele visie kust, waar ook een printversie bij zit.

Datum rapport
1 september 2013
Auteur
Deltaprogramma Kust
Uitgever
Deltaprogramma Kust.
Documentnummer
524170