Startnotitie knooppunt Hoevelaken

Startnotitie voor Knooppunt Hoevelaken. Deze Startnotitie is de eerste stap op weg naar een MER, Milieueffectrapport. Het doel van deze Startnotitie is om de achtergronden, uitgangspunten en onderzoeksmethoden van het project op een rij te zetten en te beschrijven welke zaken in het MER onderzocht moeten worden. Daarnaast beschrijft de Startnotitie de te onderzoeken alternatieven. Tot slot geeft ze aan op welke (milieu)effecten de alternatieven worden onderzocht.

Datum rapport
1 december 2008
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (RWS, UT)
Annotatie
61 p.
Met bijl.
Deze planstudie is onderdeel van het samenwerkingsprogramma VERDER. 
De planstudie is opgesteld i.s.m. de Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht
Documentnummer
379095