Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI’s en composteren en vergisten

In dit rapport wordt voor stortplaatsen (IPCC-sector 6A; ER-werkveld 13), afvalverbrandingsinstallaties (IPCC-sector 6C en opgenomen in IPCC-sector 1A1a other fuels; ER-werkveld 66) en gft-afval-verwerking (IPCC-sector 6D; ERwerkveld 47) de opzet voor het bepalen van de onzekerheden voor de broeikasgasemissies beschreven. Deze opzet geldt vanaf het monitoringsjaar 2013 waarvan de emissies bepaald zijn op basis van IPCC 2006. De onzekerheden van emissies worden onder andere, conform IPCC 2006, gebruikt om prioriteit aan te brengen in verbeteropties van de verschillende methodieken om emissies te bepalen. Emissies met een grotere combineerde onzekerheid en hoeveelheid van emissies krijgen een hogere prioriteit.

Datum rapport
1 oktober 2014
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
52 p.
tab.
ISBN 9789491750083
Versienummer 2.0
Documentnummer
588327