Evaluatierapport Crisisoefening Waterproef (samenvatting) : 3 en 5 november 2008

In de crisisoefening Waterproef hebben nationale spelers tot en met ministerieel niveau op 3 en 5 november 2008 deelgenomen. Het was een meerdaagse complexe en grootschalige oefening waarin nationaal en regionaal samenwerkten. In dit rapport worden de conclusies en aanbevelingen voor de zeven vooraf gedefinieerde oefendoelen beschreven.

Datum rapport
20 maart 2009
Auteurs
Capelleveen, E.J. van, Ven, J. van de
Auteur
E.J. van Capelleveen, J. van de Ven ; Twynstra Gudde
Uitgever
Twynstra Gudde.
Annotatie
12 p.
bijl., ill.
In opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MIN, BZK) en Verkeer en Waterstaat (MIN, VW)
Documentnummer
759166