Kaderrichtlijn water in geografisch perspectief : advies omtrent de geo-informatie-voorziening binnen RWS ten behoeve van de KRW

Onderzoek gericht op de geografische informatie betreffende de oppervlakte waterlichamen. Onderzocht is hoe de informatie verzameld wordt, of hierbij problemen optreden en of er grote verschillen zitten tussen de regionale directies wat betreft de uitkomsten.

Datum rapport
1 januari 2004
Auteurs
Asperen, P. van, Teunis, B.
Auteur
Paul van Asperen en Boris Teunis; Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
Uitgever
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT.
Annotatie
36 p. 
ill.
AGI-GAG-2004-20
Documentnummer
31652