Multicirculariteit in LCA : relevante Europese ontwikkelingen

Europese ontwikkelingen in LCA-methoden hebben een invloed op de mogelijke Nederlandse aanpassingen van LCA-methoden om multicirculariteit op te nemen. De belangrijkste ontwikkeling is de komst van de PEF (Product Environmental Footprint). De Europese norm voor LCA aan bouwproducten zal hiermee geharmoniseerd worden. In dit rapport wordt verder een overzicht gegeven van de wijze van behandeling van recycling en hergebruik in de Nederlandse Bepalingsmethode en de EN 15804.

Datum rapport
22 december 2016
Auteurs
Hofstra, U.
Auteur
U. Hofstra ; SGS INTRON
Uitgever
SGS INTRON.
Annotatie
9 p.
graf.
Rapportnr. A890200/R20160329
Eindrapport
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
790463