Vervolgonderzoek emissiegrenswaarden Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit

Onderzoek naar de mogelijkheden om de emissiegrenswaarden en ondergrenzen uit Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit en §5.4.4 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving aan te scherpen.

Datum rapport
9 september 2020
Auteurs
Auweraert, R. van der, Brouwer, A.
Uitgever
Tauw. In opdracht van [Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)], Infomil
Documentnummer
Projectnummer 1275527 Kenmerk R001-1275527BRA-V02-los-NL