De bijdrage van ecosysteemdiensten aan de circulaire economie : vervanging en besparing van primaire grondstoffen

In opdracht van RWS heeft RHDHV een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke bijdragen van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten aan de circulaire economie. Er is gekeken naar welke ecosysteemdiensten een alternatief kunnen bieden voor de inzet van primaire grondstoffen. Bijvoorbeeld door metalen, mineralen en (aardolie-)plastics te vervangen door biotische grondstoffen of door diensten van de natuur te benutten, zoals waterberging en verkoeling. In potentie kan die bijdrage oplopen tot een besparing van 30% aan primaire grondstoffen. Productie van hout, hoogwaardige inzet van biomassa en hoogwaardiger hergebruik van grond en slib leveren de grootste bijdragen. Naast het rapport is een infographic te bekijken waarin de belangrijkste bevindingen zijn samengevat.

Datum rapport
20 november 2017
Auteurs
Bakker, J., Berg, M. van den, Jutte, J.B., Mentink, B.
Auteur
J. B. Jutte, B. Mentink, M. van den Berg, J. Bakker ; Royal HaskoningDHV
Uitgever
HASKONINGDHV.
Annotatie
75 p.
ill.
Ref.: T&PBF5176R001F0.10.1
Versie: 0.10.1/Finale versie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
786618