Voorstudie monitoring Zuinig, Hoogwaardig, Vernieuwbaar

In het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is aangekondigd dat de beleidsdoelstellingen rond?zuinig en hoogwaardig inzetten van grondstoffen? en ?inzetten van vernieuwbare grondstoffen? gemonitord zullen worden. Deze voorstudie is erop gericht het benodigde monitoringspro gramma kosteneffectief en realistisch uit te kunnen voeren. Mogelijke indicatoren voor elk van de beleidsdoelstellingen zijn geëvalueerd. Het advies is om in ieder geval gebruik te maken van een enquête onder betrokkenen bij nieuwbouwprojecten. Het beeld kan worden aangescherpt met enquêtes in de bouwmaterialenindustrie, gegevens van marktonderzoeksbureaus en tellingen van aantallen vragen of publicaties.

Datum rapport
1 september 2003
Auteurs
Dekker, L., Jutte, J.B.
Auteur
J.B. Jutte; L. Dekker; DHV Milieu en Infrastructuur; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW).
Annotatie
50 + 41 p.
bijl., tab.
Rapportnr. DWW-2003-099
Rapportnr. DHV ML-MR200020857
(Publicatiereeks Gronstoffen ; 2003/18)
Met Lit.opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) / contactpersoon J.W. Broers
Projectnaam HER/MONITO/ZHV / Contractnr. DWW-2083
ISBN 9036955521
Documentnummer
220984