Westerschelde-onderzoek : pre-review

Beoordeling van uitgevoerd onderzoek naar het beleid voor de Westerschelde. Aan de orde komt: De verdieping van de Westerschelde; Programma 48/43 ; De Westerschelde oeververbinding ; Het ecologische herstel van de Westerschelde.

Datum rapport
1 januari 1992
Auteur
Waterloopkundig laboratorium (WL); Technische Universiteit Delf (TU Delft); J.F. Agema...[et al.]
Uitgever
Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory.
Annotatie
20 p.
T1099
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Met lit. opg.
Documentnummer
145530