Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003

Beschrijft de resultaten en conclusies van de toetsing van de fysische, biologische en chemische hypothesen. Dit is gedaan aan de hand van de lijst MOVE-hypothesen, welke in dit rapport als parameters beschreven staan.

Datum rapport
1 januari 2003
Auteurs
Berrevoets, C., Hesselink, A., Kuijper, M., Lefevre, F., Liek, G.J., Lievaart, M., Maldegem, D. van, Meininger, P., Pagee, H. van, Peters, B., Pouwer, A., Prins, T., Roelse, P., Schippers, H., Stikvoort, E., Twisk, F., Wijsman, J.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); E. Stikvoort, C. Berrevoets, M. Kuijper, F. Lefèvre, G-J. Liek, M. Lievaart, D. van Maldegem, P. Meininger, B. Peters, A. Pouwer, H. Schippers, J. Wij...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
258 p. 
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2003.009
(MOVE-rapport ; 7)
Digitaal document 29.1 Mb
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)
Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)
Met lit. opg.
Documentnummer
178314