Hinderaanpak: Slim plannen, slim bouwen en slim reizen

Ons (vaar)wegennet is kwalitatief een van de beste van de wereld en is een grote motor van onze economie. Het wordt intensief gebruikt, jaarlijks leggen we met zijn allen in Nederland vele miljarden kilometers af. Als landelijke (vaar)wegbeheerder werkt Rijkswaterstaat (RWS) voortdurend aan de instandhouding en ontwikkeling van ons netwerk, via Beheer en Onderhoud, Vervanging en Renovatie en Aanleg. Met als doel een veilig, robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor zowel personen- als goederenverkeer. En dat doen wij niet alleen. Ook provincies, gemeenten en spoorbeheerders (zoals onder andere ProRail) werken aan hun infrastructuur. Die ingrepen gaan vrijwel altijd gepaard met hinder en files. Als betrokkenen dat niet goed afstemmen en uitvoeren, kunnen bereikbaarheid en veiligheid onbedoeld fors in de knel komen. Daarom zetten we als RWS in op een brede Hinderaanpak voor wegverkeer, water en scheepvaart.

In deze werkwijzer is de Hinderaanpak van twee sectoren opgenomen: Wegverkeer (deel A) aan de ene kant en Water en Scheepvaart (deel B) aan de andere kant.  In deze werkwijzer is de Hinderaanpak van twee sectoren opgenomen: Wegverkeer (deel A) aan de ene kant en Water en Scheepvaart (deel B) aan de andere kant.

Aanvullende documenten

Daarnaast horen er bij de werkwijzer Hinderaanpak een aantal aanvullende documenten:

Datum rapport
8 augustus 2023
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Annotatie
Bevat de volgende documenten:
*Werkwijzer communicatie hinderaanpak vaarwegen (2021)
*Brochure Hinderaanpak is vernieuwd (2021 /  VWM0121ZB005
Documentnummer
VWM0821ZB001