Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra

Circulair ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief biedt de infrasector kansen. Dit artikel geeft een invulling aan dit waardeperspectief vanuit circulair ontwerp. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie.

Datum rapport
1 december 2018
Auteurs
Crielaard, M., Kerkstra, M., Luijten, C., Schutte, W., Vorstman, C.
Auteur
M. Crielaard, C. Vorstman ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; M. Kerkstra, C. Luijten, W. Schutte ; Gemeente Rotterdam
Uitgever
Civiele Techniek.
Annotatie
In: Civiele Techniek. - Jrg. 72, nr. 8 ; p.38-42
Documentnummer
833417