Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal

Datum rapport
1 januari 1937
Auteur
opgemaakt door Joh. van Veen; uitg. door het Ministerie van Waterstaat
Annotatie
45 p.
ill. ; 24 cm.
Bevat de Franse tekst: La courbe des vitesses dans une ligne verticale dd'un cours d'eau : telles qu'on les a mesurées a bord du navire-explorateur du Rijkswaterstaat l'"Oceaan". - p. 27-36 ; en de engelse tekst: Velocities in a vertical line of a stream : as measured on board the Rijkswaterstaat survey-ship "Oceaan".-p. 37-45(Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 29)
Documentnummer
229041