Referenties en concept-maatlatten voor overgangs- en kustwateren voor de Kaderrichtlijn Water : update 2007

In 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. Eén van de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW is het beschrijven van de ecologische referentiesituatie van natuurlijke watertypen. de referenties vormen het vertrekpunt voor de ecologische doelstelingen. Ecologie bestaat naast biologie ook uit hydromorfologische- en algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen. Conform de vereisten van de richtlijn zijn deze kwaliteitselementen ook kwantitatief ingevuld per watertype.

Datum rapport
1 februari 2007
Auteurs
Backx, J., Molen, D.T. van der, Pot, R.
Auteur
J. Backx (etc.); Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); red. D.T. van der Molen, R. Pot
Uitgever
STOWA.
Annotatie
(Digitale, verbeterde versie van STOWA-rapportnummer ; 2004.44)
(STOWA-rapportnummer ; 2004.44B)
58 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 905773277
Documentnummer
347618