Ecotopenkarteringen rijkswateren : begeleidende rapportages : eerste karteringscyclus 1996-1998

Na een korte inleiding wordt ingegaan op de werkwijze die gebruikt is bij het tot stand komen van de betreffende ecotopenkaarten. Ondanks dat met een standaardiseerde methodiek gewerkt is heeft ieder watersysteem een eigen specifieke aanpak. Zo worden bij meren en rivieren verschillende aanvullende bestanden gebruikt, zoals overstromingsduurbestand en hoogtebestand. Vervolgens wordt in het hoofdstuk 'ecotopenkaarten' de inhoud van de kaarten beschreven door een overzicht en een beschrijving te geven van de ecotopen en lijnvormige elementen die gekarteerd zijn. De ecotopen die onderscheiden zijn in het REs-, MEs- en BES vormden de basis voor de gekarteerde eenheden. Het is echter veelvuldig voor gekomen dat er 'nieuwe' ecotopen onderscheiden werden omdat ze niet in het bestaande stelsel ingedeeld konden worden. Deze 'nieuwe' ecotopen zijn eveneens beschreven. Bij de beschrijvingen is de herkenning op de luchtfoto's het uitgangspunt (b.v. bos, open water) en niet de systematiek van het ecotopenstelsel, waarbij alleen hydro-, morfo- of gebruiksdynamiek bepalend zijn.

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Backx, J., Splunder, I. van
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Meetkundige Dienst (RWS, MD); I. van Splunder, J. Backx ...[et al.]
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
losbl.
ill.
(Biologische monitoring zoete rijkswateren)
Bevat: 
Ecotopenkartering Maas 1996. - RIZA rapport ; 2000.036. - MD rapport ; MD-GAE-2000.35. - ISBN 9036953332
Ecotopenkartering IJsselmeergebied 1996/1997. - RIZA rapport ; 2000.033. - ISBN 9036953308
Ecotopenkartering Rijntakken-oost 1997. - RIZA rapport ; 98.054. - ISBN 9036952085
Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 1997. - RIZA rapport ; 2001.008. - ISBN 9036953618
Ecotopenkartering Rijn-Maasmonding 1997/1998 : Haringvliet, Hollandsch Diep& Biesbosch Noordrand Deltabekken, zoetwatergetijderivieren. - RIZA rapport ; 2001.055. - MD rapport ; MD-GAE-2001.22. - ISBN 9036954134
Met lit. opg. 
Gedigitaliseerde literatuur is niet volledig aanwezig in de vorm van Pdf-bestanden! 
Dat laatste is alleen het geval bij 'Ecotopenkartering Rijn-Maasmonding 1997/1998 : Haringvliet, Hollandsch Diep& Biesbosch Noordrand Deltabekken, zoetwatergetijderivieren. - RIZA rapport ; 2001.055. - MD rapport ; MD-GAE-2001.22. - ISBN 9036954134'.
Documentnummer
80579