Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2017

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

Datum rapport
18 september 2018
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
28 p.
ill., bijl. tab.
Met losse bijlagen akoestisch onderzoek referentiepunten Rapportnummer BE3957-103-100
Documentnummer
832671